FANDOM


Pbz-cheque
Vrsta je obveznopravnog vrijednosnog papira kojem vlasnik nalaže izdavatelju plaćanje naznačene svote na čeku iz njegovog pokrića. U Hrvatskoj izdavatelj čekova mogu bit samo banke.

Ček je platežno sredstvo kojim korisnik samo transponira svoja sredstva koja ima kod izdavača odnosno banke.

Čekovi prema namjeni mogu biti:
1. GOTOVINSKI –upućuje izdavatelja da plati troškove iz pokrića korisnika
2. CIRKULARNI-izdaje banka komitenta koji ima kod nje pokriće s ovlaštenjem da ga naplati kod njenih podružnica, sa rokom podnošenja za isplatu do 6 mjeseci
3. VIRMANSKI – korisnik nalaže izdavatelju da transferira sredstva sa žiro-računa korisnika na žiro-račun naplatitelja proizvoda ili usluge
4. PRECRTANI - e onaj ček koji je s prednje strane precrtan dvjema usporednim crtama te korisnik može naplatiti samo putem banke. Precrtati može izdavatelj ili korisnik čeka.

Ček sadržava:
1. oznaku da je ček, napisanu u samom slogu isprave
2. bezuvjetni uput da se plati određena svota novca iz izdavateljevog ili vlasnikovog pokrića,
3. ime onoga koji treba platiti (trasat),
4. mjesto gdje treba platiti,
5. oznaka dana i mjesta izdanja čeka,
6. potpis onoga koji je ček izdao (trasant).

Danas se rijetko služi čekovima.