FANDOM


To su uložena novčana sredstva kod banke ili drugog lica za učvršćivanje određenih poslovnih aktivnosti.

Najčešće koristimo novčani depozit a oni predstavljaju sredstva komitenata koja su oročena,a na koje komitent zarađuje na kamatu koja je definirana kamatnom stopom Kod oročenih depozita komitent se obvezuje "držati" sredstva kod banke na duže vrijeme,te se time stječe pravo na višu kamatu.U slučaju opoziva sredstava prije roka, banka komitentu isplaćuje nižu kamatnu stopu od definirane.

Razlika između depozita:
• po viđenju (avista depoziti): vlastita sredstva na računu drugog lica (banke) kod koje pravno lice ima otvoren žiro-račun. Ovi depoziti su uglavnom bez kamata, ali vlasnik sredstava može ugovoriti određenu kamatu koju mu je banka dužna plaćati.
• oročeni: ovdje moraju biti poznati: razlozi oročenja, rokovi, kamata. Oročeni depozit se u pravilu ne može razročiti. To je moguće samo ako su suglasne obje strane. U tom slučaju se ugovorne strane dogovaraju o uvjetima razročiti ili su ti uvjeti već definirani u ugovoru o oročenju.

Depozit može biti oročen:
• kratkoročno: rok oročenja do 12 mjeseci
• dugoročno: rok oročenja preko 12 mjeseci