FANDOM


EFOS - ekonomski pojmovi Wiki


A

Administracija
Akontacija
Akvizicija
Analiza novčanog toka
Aprecijacija
Arbitraža
Avans
A la criee

B

Bankovne rezerve
Barter
Baza podataka
Baza znanja
Bilanca
Bikovo tržište
Branding
Broker
Bruto domaći proizvod
Bruto nacionalni proizvod-BNP
Bruto marža
Burza
Benchmarking

C

Carina
Carinska unija
Cijena
Cjenovna elastičnost
Cijena depozita
Crno tržište

Č

Čarter
Ček
Čisti novčani tok
Čvrsta valuta

D

Deflacija
Deflator BDP-a
Debitne transakcije
Depozit
Depozitni Čekovi
Deprecijacija
Depresija
Devalvacija
Deviza
Devizna politika
Dionica
Dioničar
Dobit
Društvo s ograničenom odgovornošću
Državni proračun
Državni transferi
Dvojno knjigovodstvo
Duopol
Duopson
Dužnik

E

Efektivna kamatna stopa
Efikasnost
Ekonomska analiza
Ekonomski tok
Ekonomska unija
Ekonomska vrijednost
Ekonometrija
Eksterno financiranje
Eksterni troškovi
Endogene i egzogene varijable
Elastičnost cijena
Elastičnost potražnje
Eskont
Eskontna stopa
Euroobveznice
Evidentna kamata
EBIT
Efekt leptira
Eskapizam
Eskudo
Evergreen plan
ESOP plan

F

Faktoring
Financije
Financijska tržišta
Fiskalist
Franšiza
Franšizing
Fuzija

G

Globalizacija
Goodwill
Grace period
Granični prihod
Granični trošak
Gubici

H

Hedžing
Hiperinflacija
Hipoteka
Hipotekarni kredit
Homogeni proizvodi
Hrvatska narodna banka
Hagena

I

Incesija
Indeks potrošačkih cijena (CPI)
Indeks proizvođačkih cijena (IPC)
Inflacija
Investicija
Investitor
Isporuka
Izdaci
Izvoz

J

Jamstvo
Javni dug
Javni zajam
Javno trgovačko društvo

K

Kapital
Kartel
Knjigovodstvena isprava
Koncern
Kredit
Kreditne transakcije
Kreditno tržište

L

Laissez faire, laissez passer
Leasing
Licencija
Likvidnost
Leptirov učinak

M

Makroekonomija
Makroekonomska performanca
Međunarodna ekonomija
Menadžment
Mikroekonomija
Mjenica
Monetarna politika
Monopol

Monopson
]

Wikia-imena1

N

Neformalna tržišta
Nekretnine
Nelikvidnost
Nelikvidna imovina
Nepromjenjivi (fiksni) troškovi
Notifikacija
Novac
Novčana jedinica
Novčani tok
Normativna ekonomija

O

Obveznica
Offshore
Oligopol
Oportunitetni troškovi
Osiguranje
Osiguravatelj
Otvoreni investicijski fond
Okunov zakon
Održivi razvoj

P

Paritet kupovne moći
Platna Bilanca
Platni promet
Porez na dodanu vrijednost-PDV
Primarno tržište
Promjenjivi (varijabilni) troškovi
Profit
Proračunski deficit
Proračun
Prosječni trošak
Portfelj
Protekcionizam
Pozitivna ekonomija

R

Rabat
Računovodstvo
Rashodi
Recesija
Regulacija cijena
Rentabilnost
Revalvacija

S

Sayov zakon
Segmentacija tržišta
Sekundarno tržište
Slip
Solventnost
Središnja banka
Stagflacija
Stand-by aranžman
Stečaj
SWOT analiza

Š

Špekulacija
Štedna premija
Štedni ulog
Štednja

T

Tekući odnos
Teorija gospodarskog rasta
Trošak
Troškovi akvizicije
Tržišta
Tržište kapitala
Tvrtka

U

Ukamaćivanje
Ukupni troškovi
Unutarnje tržište
Upravljački informacijski sustav
Usluga
Užitnice

V

Valuta
Vjerovnik
Vlastita mjenica
Vrijednosni papir Valutni kod

Z

Zadržana dobit
Zajedničko ulaganje
Zajednično tržište
Zalog
Zastara
Zlatni padobran

Ž

Žiro banka
Žiroračun

Životni standard