FANDOM


Pic-slide-green-money
Jedna je od osnovnih koncepata ekonomije, a predstavlja ostvarivanje nekog ekonomskog cilja sa minimumom troškova, napora ili gubitaka. Efikasna privreda nalazi se na granici proizvodnih mogućnosti, a efikasnost proizvodnje nastaje kada društvo ne može povećati proizvodnju jednoga dobra, a da pritom ne smanji proizvodnju drugog dobra.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.