FANDOM


Elastičnost cijena (engl. price elasticity, njem. Preiselastizität) je odnos relativnih promjena razina potražnje određene robe i relativnih promjena njezine cijene. S obzirom na veličinu nastale promjene razlikuju se dvije vrste cjenovne elastičnosti: 1. elastičnost u jednoj točki (point elasticity), i 2. lučna elastičnost (arch elasticity).

Elastičnost u jednoj točki matematički predstavlja odnos relativne promjene količine tražene robe prema relativnoj promjeni cijene te robe. Primjerice, ukoliko promjena cijene za 10% izazove promjenu potražnje za 10% u obrnutom smjeru, elastičnost je 1, što proizlazi iz formule elastičnosti u jednoj točki, kako slijedi: Et = relativna (%) promjena u količini potražnje za robom relativna (%) promjena u cijeni iste robe.

Elastičnost u jednoj točki koristi se tamo gdje su promjene cijena i količina vrlo malene. Tamo gdje su promjene cijena i količina veće, primjenjuje se lučna elastičnost. Lučnom elastičnošću određuje se elastičnost u točki na sredini između kretanja cijena i količina.