FANDOM


Usmjeravaju štednju koja najvećim djelom dolazi od stanovništva i privrede onim pojedincima i institucijama kojima je u tome trenutku potrebno više sredstava nego što im je raspoloživi dohodak.

Financijska tržišta su u središtu financijskog sustava i ona određuju količinu raspoloživih zajmova, te privlače nove štednje, te se na njima temeljem ponude i potražnje određuju visine kamatnih stopa i cijene vrijednosnica.

Moraju osigurati da većina sredstava iz štednje bude usmjerena prema investicijama koje poduzimaju pojedinci, država ili organizacije.

Štednju privlače davanjem kamata na uloge i to tako da kamatna stopa bude veća što je ulog duže oročen, dok za posuđivanje novčanih sredstava za potrebe investicija također naplaćuju kamate koja je u principu uvijek veća nego što dobije osoba koja je novac oročila.