FANDOM


(engl. franchise, priority, njem. Franchise, Selbstbehalt):


1. postotak ili iznos štete određen ugovorom o osiguranju, za koji osiguratelj ne preuzima obvezu da ga nadoknadi. Naziva se još ugovoreni samopridržaj. Franšiza može biti integralna (ili uvjetna) i odbitna (ili bezuvjetna). U prvom slučaju, franšiza sudjeluje u šteti, ali samo ako iznos štete prijeđe iznos franšize. Ako je iznos štete veći od franšize, osiguraniku se nadoknađuje šteta u punom iznosu. Štete koje ne premašuju određen iznos osiguratelj uopće ne nadoknađuje, baš kao da nije bilo utanačenja o franšizi. Franšiza je odbitna kad se određeni postotak štete ne nadoknađuje ni u kom slučaju, tj. to je iznos kojim osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ako je šteta ispod franšize, osiguranik ne ostvaruje nikakvu naknadu štete. Ukoliko ga šteta premašuje, onda se od nje iznos franšize odbija, a samo preostala razlika nadoknađuje. Kod odbitne franšize osiguranik ne može ostvariti naknadu štete u punom iznosu, ali je u tom slučaju novčana naknada za osiguranje znatno niža od naknade za integralnu franšizu. Zbog toga se u praksi mnogo češće i primjenjuje odbitna franšiza;


2. franšiza je predmet ugovora o franšizingu. Naravno, ugovor o franšizingu nije jedan od spektra ugovora o osiguranju u kojima je franšiza predmet podosiguranja, kada osiguranik snosi svoj dio rizika (kao pod 1). Sama riječ franšiza je i korijen za naziv ugovora o franšizingu (engl. franchising agreement, contract) i sastavni dio za označavanje ugovornih strana davaoca franšizinga (franchisor) i primaoca franšizinga (franchise). Davalac i više primalaca sačinjavaju sistem odnosno mrežu franšizinga (franchise network). Poslovanje u okviru franšizinga je ugovorni odnos između davaoca franšizinga i primaoca franšizinga, u kome: davalac franšizinga nudi i mora sačuvati stalan interes u poslovanju primaoca franšizinga (know-how i poslovno usavršavanje); primalac franšizinga posluje pod imenom tvrtke i na način poslovanja koji su u vlasništvu i pod nadzorom davaoca franšizinga; primalac franšizinga već je uložio ili će uložiti u svom poduzeću znatan dio kapitala iz vlastitih izvora.