FANDOM


Marginal cost
Pokazuju porast ukupnih troškova nastalih proizvodnjom dodatne jedinice proizvoda. Izračunavaju se kao odnos promjene ukupnih troškova i promjene ukupnog outputa. Oni predstavljaju promjenu u ukupnim troškovima. Ovise samo o varijabilnim troškovima. Mogu biti vrlo niski (avionska karta u praznom avionu – troškovi su samo cijena obroka i pića). Mogu biti i vrlo visoki (prekoračenje kapaciteta u proizvodnji električne energije).