FANDOM


Macroeconomics
Grana je ekonomske znanosti koja se bavi proučavanjem cjelokupnog gospodarskog područja, tako da proučava međusobne odnose ukupne proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i dr.

Makroekonomija ima četiri cilja:
• Gospodarski rast
• Stabilnost cijena
• Puna zaposlenost
• Pozitivna vanjsko-trgovinska bilanca

Ima tri osnovna sredstva odnosno politike pomoću kojih ostvaruje svoje ciljeve, a to su:
• Fiskalna
• Monetarna
• Dohodovna