FANDOM


Management2
Proces je oblikovanja i održavanja okruženja u kojemu pojedinci, radeći zajedno u skupinama ostvaruju odabrane ciljeve. To je zapravo proces postizanja željenih rezultata kroz efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa. Sustavan način usmjeravanja pojedinaca, skupina poslova i operacija s ciljem ostvarivanja imenovanih organizacijskih ciljeva sa sredstvima koje organizaciji stoje na raspolaganju.


Suvremeni menadžeri u principu obavljaju tri zadatka: Edit

• Usmjeravaju poslove i organizacije
• Usmjeravaju (upravljaju) ljudima
• Usmjeravaju (upravljaju) operacijama (proizvodima i uslugama)


Funkcije menadžmenta: Edit

• Planiranje
• Organiziranje
• Vođenja i motiviranje
• Kontroliranje
• Upravljanje ljudskim resursima