FANDOM


MkdN.99100Dinara1980Obveznica
Dužnički je vrijednosni papir pomoću kojeg jedan pravni subjekt (država ili poduzeće) prikuplja slobodna novčana sredstva i subjekte ( drugih država, poduzeća ili građana). Obveznice su kreditni instrument, a razlikuju se od kredita po tome što one, kao financijski instrument, mogu biti predmet kupoprodaje na tržištu vrijednosnih papira. Izdavatelj obveznice obvezuje se u određenom roku vratiti pozajmljeni novac uz ugovorenu kamatu...