FANDOM


2717556288 ca99261495
Ne predstavljaju financijske troškove i pojavljuju se samo u mikroekonomiji i managementu. To nisu troškovi koji su vezani za novčane iznose i teže su vidljivi. To su troškovi alternativne upotrebe novca. Ekonomski gledano oportunitetni trošak prilikom svakog izbora u donošenju odluke predstavlja propuštenu vrijednost slijedeće najbolje alternative.
U svijetu oskudnosti i ekonomskog donošenja odluka, izbor jedne stvari podrazumijeva žrtvovanje neke druge stvari pa oportunitetni trošak predstavlja vrijednost žrtvovanog dobra ili usluge. Troškovi studija predstavljaju ukupne troškove, ali oportunitetni troškovi obuhvaćaju još i troškove propuštene zarade.
Oportunitetni trošak poduzetnika je propuštena nadnica u poduzeću, pa mu zarada mora biti veća od oportunitetnih troškova. Oportunitetni troškovi sastoje se dakle od eksplicitnih i implicitnih troškova.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.