FANDOM


Njime smatramo sve vrste plaćanja između različitih subjekata (osoba) koji se odvija putem banaka.

Platni promet možemo podijeliti na:
1. gotovinski - obuhvaća sva plaćanja u gotovini (gotovina – notalni i kovinski novac) putem blagajni banke. Ovaj oblik platnog prometa obuhvaća i sve isplate u gotovini bez obzira da li su one učinjene na teret depozita.
2. bezgotovinski platni promet- karakterizira izostanak plaćanja u gotovini. Kod ovoga oblika platnog prometa radi se o jednostavnom knjiženju dugovanja i potraživanja između različitih sudionika platnog prometa bez obzira na mjesto gdje imaju svoje novčane obveze i koliko ima naloga za takvo plaćanje. Pri tome se koriste različiti instrumenti platnog prometa. Suvremena elektronička i optička sredstva, dodatno olakšavaju i ubrzavaju ovaj oblik platnog prometa

U suvremenim tržišnim gospodarstvima ovo je najčešći oblik plaćanja,osim u slučajevima između pravnih i fizičkih osoba gdje je zabranjeno plaćanje u gotovini,te se tako postiže transparentnost svih novčanih transakcija.

Platni promet dijelimo na:
• platni promet unutar jedne zemlje,
• platni promet unije zemalja,
• međunarodni platni promet.

Ova podijela ima značajne dimenzije kao što su različite valute plaćanja ,različite instrumente plaćanja,običaje i učinke.