FANDOM


Tržište je koje služi za trgovanje novim emisijama vrijednosnih papira. To je uvijek prva emisija, ali i kasnije nove emisije vrijednosnih papira nakon kojih netko po prvi puta stječe dani vrijednosni papir.
Njegova je glavna funkcija prikupljanje financijskih sredstava za nove investicije(zgrade, strojeve, opremu), općenito za novi poduhvat. Na primarnom tržištu se nalazimo kada kupujemo dionicu koju je upravo izdalo dioničko društvo, ne bitno da li se radi o prvoj emisiji ili nekoj kasnijoj. Glavna osobina toga je da tu prvi izdavač uzima sredstva.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.