FANDOM


Prosječni ukupni trošak dobije se dijeljenjem ukupnih troškova s proizvedenom količinom u nekom vremenskom razdoblju.


Formula : ATC = TC / Q.


Nazivaju se i jediničnim troškovima. Dijele se na prosječne fiksne troškove i prosječne varijabilne troškove.


Krivulja prosječnih ukupnih troškova ima oblik slova “U”. Ima fazu degresije, točku minimuma i fazu progresije. Ukupni prosječni trošak postiže svoj minimum tek poslije minimuma graničnog troška odnosno minimuma prosječnog varijabilnog troška. Prosječni ukupni trošak može padati čak i ako prosječni varijabilni trošak raste. Prosječni fiksni troškovi su jednaki fiksnim troškovima po jedinici proizvoda.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.