FANDOM


Protekcionizam je politika zaštite proizvodnje od inozemne konkurencije putem carina i kvota.

Carine i kvote su instrumenti protekcionizma s nejednakim učinkom jer carine donose prihode državi, a kvote prihode uvoznicima.

Carine su porez razrezan na uvoz. Mogu biti prohibitivne i neprohibitivne. Kvote su količinska ograničenja na uvezenu robu.