FANDOM


(engl. rebate; allowance; njem. Preisnachschlass; Rabatt)

Odbitak je od maloprodajne cijene robe/usluge koji proizvođač odobrava preprodavatelju za pokriće troškova poslovanja. Izražava se u postotku od maloprodajne cijene koju utvrđuje preprodavatelj.

Financijski se obračunava umanjivanjem fakturiranog iznosa ili u robi (povećanjem količine robe prodane preprodavatelju koja odgovara utvrđenom financijskom iznosu rabata). Rabati se dijele na osnovne i posebne. Postoje dvije vrste osnovnih rabata.

Veleprodajni (grosistički) rabat odobrava se poduzetnicima koji se bave veleprodajom i kupuju velike količine robe.

Maloprodajni (detaljistički) rabat odobrava se poduzetnicima koji se bave maloprodajom za korištenje njihovih distribucijskih kanala. Odobravaju ga proizvođači ili poduzetnici koji se bave veleprodajom odričući se dijela svog rabata. Oba se navedena rabata odobravaju unaprijed, tj. u trenutku prodaje robe.

Posebni rabati su količinski rabat, rabat za asortiman, sezonski rabat, rabat za novi proizvod, superrabat itd. Za razliku od osnovnih, posebni se rabati odobravaju i obračunavaju naknadno, odnosno tek ako su ispunjeni uvjeti za njihovo odobravanje.