FANDOM


Na sekundarnom tržištu trguje se vrijednosnim papirima koji su ranije izdani, odnosno koje su već ranije otkupili neki investitori u vrijednosne papire. Njegova je glavna funkcija da osigura likvidnost investitorima u vrijednosne papire, odnosno da bude sredstvo konverzije postojećih dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira u gotov novac.

Kada ne bi postojala sekundarna tržišta bio bi mali broj onih subjekata koji bi htjeli kupiti vrijednosnice na primarnom tržištu što bi utjecalo na smanjenje ponude kapitala potrebnog za financiranje razvojnih projekata, a s druge strane bi rasli troškovi financiranja i usporavao bi se privredni rast.

Na primjer: ako neka osoba A proda dionicu INE nekoj osobi B onda ona sudjeluje u transakcijama na sekundarnom tržištu, jer isključivo ona uzima sredstva od prodaje vrijednosnice.