FANDOM


(engl. solvency, njem. Solvabilität);


1. platežna sposobnost poduzeća. Sposobnost poduzeća da raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve svoje dospjele obveze plaćanja u rokovima njihova dospijeća.
2. Situacija u kojoj je imovina poduzeća veća od njegovih dugova;
3. po financijskim smjernicama Europske ekonomske zajednice najmanji iznos vlastitog kapitala osiguravatelja prema prihodima od premije i obvezama za štete u neživotnim osiguranjima.