FANDOM


Stack-of-money
Pod troškom se podrazumijeva novčana vrijednost inputa korištenih u proizvodnom procesu tijekom vremena.


Schmalenbach definira troškove kao utrošene vrijednosti za proizvodnju određenih učinaka.
"Troškovi se mogu definirati kao resursi koje treba žrtvovati ili kojih se treba odreći radi postizanja specifičnog cilja." (C. T. Horngren – G. Foster)
"Za troškove poslovanja mogli bismo reći da su to vrijednosno prikazana utrošena sredstva i usluge u ostvarivanju korisnih učinaka." (Tadijančević)
"Pod troškovima se razumijevaju cjenovno izraženi utrošci elemenata poslovnog procesa nastali pri stvaranju proizvoda ili usluga kao poslovnih učinaka” (Turk).
Visina troškova ovisi o količini korištenih inputa i njihovoj cijeni.

Postoje tri temeljne vrste troškova, a to su:
1. Ukupni troškovi
2. Granični troškovi
3. Prosječni troškovi

Prema stupnju iskorištenja kapaciteta troškovi se dijele na:
1. Promjenjive (varijabilne) troškove
2. Nepromjenjive (fiksne) troškove