FANDOM


Ili firma ime je pod kojim trgovačko društvo ili drugi poduzetnik sudjeluje u pravnom prometu. To je u stvari trgovačko ime poduzetnika po kojem se on razlikuje od drugih poduzetnika. Izraz tvrtka često pogrešno koristi kao sinonim za trgovačko društvo ili poduzetnika.