FANDOM


Najniži su ukupni novčani izdaci potrebni da se proizvede određena količina proizvoda. Dijele se na ukupne fiksne troškove i ukupne varijabilne troškove.

Ukupni fiksni troškovi su oni koji se ne mijenjaju s promjenama opsega proizvodnje. Ukupni fiksni troškovi postoje i onda kada poduzeće iz bilo kojeg razloga ne radi. Najvažniji fiksni trošak je amortizacija opreme i zgrada.

Ukupni varijabilni troškovi su oni koji se mijenjaju s promjenama obima proizvodnje. Povećanjem proizvodnje TVC rastu dok njenim smanjenjem oni opadaju. Najznačajniji varijabilni troškovi su troškovi radne snage, sirovina i energije.