FANDOM


Pisana je isprava koja proizlazi iz nekog prava, koje najčešće bez te pisane isprave nebi moglo biti ostvarivo. Drugim riječima vrijednosni papir je pravo na imovinom uvjetovanom tim papirom.Prema svojoj naravi vrijednosni papir je jednostrani pravni posao u kojem se izdavatelj obvezuje ispuniti činidbu koja je naznačena.


Prema vrsti prava mogu biti:
1) OBVEZNOPRAVNI PAPIRI-iz njih proizlazi obveza plaćanja određenog novčanog iznosa, najpoznatije su mjenica i ček
2) STVARNOPRAVNI PAPIRI- vrijednosni papiri kojima je potvrđuje pravo na tražbinu pri predaju stvari, sladišnica, teretni list i dr.
3) KORPORACIJSKI VRIJEDNOSNI PAPIRI-sadrže pravo na sudjelovanje, upravljanje, članstvo u nekoj pravnoj osobi (korporaciji), a to su dionici, neke vrste obveznica.


Prema određivanju vlasnika:
1) PAPIRI NA IME-prava iskorištava osoba naznačena na vrijednosnom papiru, uz dokaz neke druge isprave, najčešće su to polica osiguranja, štedna knjižica.
2) PAPIRI PO NAREDBI- vlasnik je naznačen na papiru, ali on može odrediti i neku drugu osobu kao nositelja prava. Takva se prava prenose indosamentom, a najpoznatije su mjenica i ček.
3) PAPIRI NA DONOSITELJA- može biti svatko tko donese papir, takvi papiri su skladišnica, tovarni list.

Vrijednosnim papirima se trguje na burzi.